Alexander Graham Bell hizmetleri kimdir hayatı     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Thomas Edison     Öklid Euclides     Niels Bohr     Şeyh Edebali kimdir hayatı     Stephen Hawking kimdir hayatı     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     Bill Gates kimdir hayatı microsoft       Öklid Euclides     Thomas Edison     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     İbni Sina       Michael Faraday     Osman Gazi kimdir hayatı osmanlı devleti       Ebul Iz El Cezeri     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Hz Mevlana Celaleddini Rumi hayatı kimdir sözleri     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Stephen Jay Gould     Özcan Aydın     Halef İbn Abbas ez Zehravi kimdir hayatı icatları     El Biruni kimdir,biruni hayatı     Battani kimdir hayatı eserleri icatları buluşları     Albert Einstein       Robert Boyle     Nikola Tesla     Marie Curie     John Forbes Nash     İskenderiyeli Hypatia     Robert Boyle     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri     İbni Sina     Niels Bohr     Batlamyus Kimdir Hayatı Buluşları Eserleri       El Biruni kimdir,biruni hayatı     Alfred Bernhard Nobel kimdir hayatı     Stephen Jay Gould     Michael Faraday     Cabir bin Hayyan kimdir hayatı eserleri kimya       Bill Gates kimdir hayatı microsoft     Mustafa Behçet Efendi      Nikola Tesla     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri  

Friedrich Nietzsche kimdir hayatı nihilizm

15 Ekim 1844’te Almanya’nın küçük kasabalarından biri olanRöcken’de dünyaya geldi. Prusya Kralı 4. Friedrich Wilhelm’le aynı gün doğdukları için oğluna Friedrich Wilhelm adını veren babası Karl Ludwig Nietzsche, Röcken Protestan Kilisesi'nde papazdı. Annesi Franziska Ehler Nietzsche’nin de ailesinde papaz olması dolayısıyla Friedrich’in çocukluğunda din faktörü büyük rol oynadı.

 Babasının sağlık durumunun kötü olması, Nietzsche’yi o yıllarda en çok üzen durumdu. O dönemde Karl Ludwig'in geçirdiği şiddetli migren ağrılarına kesin bir tanı konulamamıştı. Ancak, sonraları, rahatsızlığına hızlı biçimde ilerleyen bir beyin tümörünün neden olduğu saptandı.

 1849 yılında, henüz 5 yaşındayken kör olarak hayatı sona eren babasının kaybı, onu derinden etkiledi. 1850’de annesi, kız kardeşi, anneannesi ve 2 teyzesiyle birlikte Naumburg’a yerleşti. 5 kadınla beraber yaşamak, onun kadınlar hakkındaki düşünceleri ile ilgili belirleyici unsurlar içermese de kişiliğinin oluşum sürecinde oldukça etkili oldu. Keskin düşünceler, önyargılar, zorlayıcı kurallar ve ağır dini eğitim ekseninde geçen çocukluğu onu kendi içine kapanık biri yaptı.

 İlköğrenimini bu kentte Bürgerschule’de tamamladı. Oldukça çalışkan ve başarılıydı. Küçük yaşta, dinin yeterli çözümler getiremediği sorunlara yöneldi. Var oluş nedenleri hakkında kendi kendisine sorular soruyordu. Katı geleneklere sahip kadınlardan oluşan ailesinin tutumu nedeniyle, Nietzsche'nin duygularının derinliklerinde bu uzun ve bunalımlı yılların izleri kaldı. Bu türden soruları, Baudelaire, Edgar A. Poe ya da L. Pirandello gibi ünlü yazarlar da çocukluklarında sormuşlardı ve sonrasında kendilerinin, ailelerine karşı yabancılaştıklarını fark etmişlerdi. Nietzsche, o yıllarda müzikle de yakından ilgilenmeye başladı ve Robert Schumann'ın etkisinde romantik kompozisyon çalışmaları yaptı.

 On üç yaşında, yani 1857’de ilk otobiyografisini yazan Friedrich Wilhelm Nietzsche’nin, kafasını kötülük olgusu kurcalıyordu. “Hiç bir adalete sığmayan, dünyadaki sayısız çatışma ve derin acı iyi bir Tanrıya nasıl mal edilebilirdi? Çocuğun küçük yaşta kaygı ile tanık olduğu, özellikle bedensel acı ve işkencelerin kaynağı neydi?” Bu kuşkular Nietzsche'nin bilincinde gelişecek, dört yıl sonra, 1861yılında yazdığı ilk şiirin esin kaynağı olacaktı.

 1858’de, burs kazanarak, Naumburg yakınlarındaki, Almanya'nın önde gelen Protestan yatılı okulu Schulpforta'ya yazıldı. Üstün başarı gösterdiği okulda, eski Yunan ve Roma klasik eserleri üzerine temel bir eğitim aldı. Arkadaşlarının “Küçük Protestan papazı” diye çağırdıkları Nietzsche, 1864’teki mezuniyetinin ardından aile geleneklerini devam ettirip papaz olmak için ilahiyat ve filoloji okumak üzere bonn Üniversitesi’ne gitti. Ancak bir yandan da inancını sorgulamaya devam ediyordu. Nietzsche’nin keskin zekâsı, içinde yaşadığı dünyanın çelişkilerini görmezlikten gelmesine engeldi. Bu dönemde kadınlar tarafından çevrelenmiş geçmişi ve atacağı adımlar ve yapacakları yine ailesi tarafından planlanmış geleceği ile ilgili düşünmeye başladı. Huzursuzdu, bilinçsiz bir isyan dürtüsü kişiliğine etki etmeye ve onu değiştirmeye başladı. Bonn’a geldikten kısa bir süre sonra o münzevi okul delikanlısı neşeli ve taşkın ruhlu bir üniversite öğrencisinin en iyi örneklerinden birine dönüştü. Herkesin giremediği özel öğrenci birliklerine girdi, arkadaşlarıyla içki içmeye başladı ve öğrenciler arasında yapılan eskrim düellolarına katıldı. Kaçınılmaz olarak bir düelloda yara aldı. Burnunun üstündeki küçük dikiş izi o günlerden kalmadır.

 Nietzsche aynı dönemde şu sonuca vardı: "Tanrı öldü". Bu yüzden tatil için eve döndüğünde dini ayinlere katılmayı reddederek, bundan böyle asla bir kiliseye gitmeyeceğini açıkladı. Aynı sebepten ilâhiyat eğitimine de son verdi. Öğretmeni, Friedrich Wilhelm Ritschl'in çalışmalarından çok etkileniyordu ve klasik filoloji üzerinde yoğunlaşmaya karar verdi. Bir sonraki yıl üniversitesini de değiştirerek Ritschl'in peşinden Leipzig'e gitti. Bu kentte hayatını değiştirecek olan iki önemli olay yaşadı.

 Bunlardan biri, gittiği bir genelevde, daha sonraları zihinsel bulanıklığına neden olacak frengi mikrobunu kapmasıydı. Göründüğü doktor kendisinden gerçeği gizledi. (O dönemlerde bu adettendi, çünkü bu hastalık henüz tedavi edilebilir değildi.) Bu olaydan sonra, Nietzsche’nin kadınlarla olan cinsel ilişkilerine bir son verdiği sanılmaktadır.

 İkinci olay ise, bir sahaf dükkânında oldu. Zira Nietzsche’nin düşünce dünyası, Arthur Schopenhauer'in ünlü yapıtı “İstem ve Tasarım olarak Dünya” yı bulmasıyla tamamen değişecekti. Schopenhauer’un kıssadan hisse çıkaran üslûbu ve bulaşıcı karamsarlığı onu çok derinden etkiledi. O yıllarda ünlü filozofun felsefesini derinlemesine inceleyen Nietzsche, yakın çevresine artık "Schopenhauer'cu" olduğunu açıklayacaktı.

 Nietzsche’nin inanabileceği hiçbir şeyi kalmamıştı artık. Schopenhauer’un karamsarlığına ihtiyaç duyuyordu. Kendi doğasına tamamen uymasa da, onun dürüstlüğünü ve gücünü keşfetmişti. Ona göre, artık, pozitif düşünceler, karamsarlığı ancak güçlü olduklarında yenebilirlerdi. İleriye doğru giden yol Schopenhauer’den geçiyordu. Ancak Nietzsche’nin düşüncelerinde en belirleyici olan şey, Schopenhauer’un istemin temel rolü ile ilgili tasarımıydı.

 Filolojiye duyduğu ilgi, okuldaki filolog öğretmenlerinin, hayatın aciliyetle cevap bekleyen sorunlarına karşı sergiledikleri kayıtsızlıktan dolayı oldukça azaldı. Henüz bir üniversite öğrencisiyken ne yaptığını sorgulamaya ve filolojiyi “Bir budala veya salak tarafından döllendirilen felsefe tanrıçasının bir hilkat garibesi” şeklinde tanımlamaya başladı . Ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Kararsızlık ve çaresizlik içerisinde bunalarak, kimya öğrenimi almak, kankan dansını öğrenmek ya da sarı yavşan otu zehrini denemek için bir yıllığına Paris’e yerleşmek gibi fikirler arasında gidip geliyordu.

 Tam bu sırada, gizlilik içerisinde (Çünkü Wagner hakkında, yetkililer tarafından daha sonra iptal edilse de, yirmi yıl önce devrimci tahrikleri yüzünden sürgün kararı çıkarılmıştı.) Leipzig’te bulunan besteci Richard Wagner ile tanışma şansını elde etti. 8 Kasım1868’de gerçekleşen bu büyük karşılaşma sonrasında Nietzsche, onun müziğine hayranlık derecesinde ilgi duydu. Her ikisinin de dehasını kabul ettikleri Beethoven'a ve görüşlerini çok beğendikleri Schopenhauer’a duydukları hayranlık, onları birbirlerine yakınlaştırdı. Yaşam onları yan yana getirmişti.

 Wagner, Nietzsche’nin babasıyla aynı yaştaydı ve kaynaklara göre ona şaşılacak derecede benziyor olmalıydı. Nietzsche, bilinçsizce de olsa çaresizlikle bir baba figürü arıyordu. Wagner, aynı zamanda, tasarımları kendi tasarımlarına bu denli uyan, karşılaştığı ilk kişiydi. O yüzden Wagner’in, Nietzsche üzerindeki etkisi o dönem büyük oldu.

 Bir yandan eğitimine de devam eden Nietzsche, Friedrich Wilhelm Ritschl’in yönetimindeki Rheinisches Museum dergisinde, yazıları yayınlanan tek diplomasız yazardı. Klasik diller öğrencisi olarak öyle başarılıydı ki, daha mezun olmadan Basel'de kendisine filoloji profesörlüğü önerilmişti. Sınav ve tez koşulu aranmaksızın sadece yazdığı yazılar ve Ritschl’in referansıyla üniversiteye kabul edilen Nietzsche, henüz yirmi dört yaşındaydı ve doktorası bile yoktu. Filolojiye karşı geliştirdiği olumsuz düşüncelerine rağmen bu öneri kendisi için geri çevrilebilecek cinsten değildi.

 Nisan 1869’da Nietzsche, Basel’deki görevine başladı ve filoloji dersleri yanında felsefe dersleri de verdi. Yapmak istediği şey, her iki disiplinin kesişen yönlerini incelemek ve bundan hareketle, uygarlığın zayıf noktalarını irdeleyebileceği bir araç geliştirmekti. Nietzsche , kısa bir süre içerisinde üniversitede oldukça saygın bir konum edindi. Rönesans’ı tarihsel bir dönem olarak niteleyen ilk kişi olan büyük kültür tarihçisi Jacob Burchardt ile tanıştı. Burchardt, Basel’deki profesörler arasında onunla aynı tinsel seviyeye sahip olan tek kişiydi ve Nietzsche’nin hayatı boyunca saygı duyduğu insanlardan biri oldu.

 1869 noeli için, Wagner, Nietzsche’yi, Liszts’in kız kardeşi CosimaVon Bülow ile birlikte yaşadığı yer olan Tibschen’e davet etti. Nietzsche geleceğin müziği olarak gördüğü Wagner bestelerine ve bilgin havasıyla onu çok etkileyen Wagner’in kendisine kayıtsız kalamıyordu. Noel için gittiği Wagner’lerde, ilk kitabı Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" i (Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu) yazmaya başladı. İlkin Yunan dramını işleyecek, kitabın sonu da “Nibelungların Sonu” ile birleşecekti.

 Sessizlik içinde, sadece kitabına odaklanabilmek için Alplere giden Nietzsche, Almanya ve Fransa arasında savaş başlamasıyla çalışmalarını sona erdirdi. Vatanseverlik duyguları ağır basan Friedrich Wilhelm Nietzsche, üniversiteden izin de alarak, sağlığı uygun olmadığı halde gönüllü sıhhiye eri olmak üzere 1870’te cepheye gitti. Çünkü Prusya için bu, Napolyon’un kazandığı zaferlerin intikamını almak, Fransa’yı mağlup etmek ve Almanya’nın Avrupa’daki egemenliğini sağlamlaştırmak için bulunmaz bir fırsattı. Nietzsche kitabını tamamlama duygusunun bile önüne geçen vatanseverliğiyle ilgili sonraları şunları söyleyecekti: “Karşımızda devlet var. Başlangıcı insana utanç verici. Çünkü devlet insanların çoğu için kurumak bilmeyen bir acı kuyusu, ikide bir buhranlara salarak onları tüketen bir alev. Ne var ki, çağırmaya görsün, ruhlarımız kendilerini unutuyor; kanlı çağrısına yığınlar koşa koşa gidiyor, kahraman oluyorlar.”

 Cepheye giderken, Frankfurt’ta, oldukça gösterişli biçimde resmi geçit yapan bir süvari birliği görmüştü. Bütün felsefesini yaratacak hayalin ve görüntünün o an doğduğunu söylemiş ve bunu şu sözlerle ifade etmişti: “En güçlü ve en yüksek yaşama isteminin sefil bir var oluş mücadelesinde değil, savaş isteminde, güç isteminde, yenmek isteminde olduğunu duydum ilk defa.” Bu düşünce, onun “Güç İstemi” kuramının tohumu olacaktı ve oluşumundaki militarist kaynağı hiçbir zaman inkar etmeyecekti.

 KomutanlarıBismarc ve Moltke, Fransızları hezimete uğratırken, Nietzsche’nin etrafı savaşın acımasız gerçekleriyle sarılıydı. Kolları ve bacakları kurşun yaralarıyla bezeli ve etleri çürümeye başlayan askerler arasında kalan Nietzsche, onlara elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışmıştı. Yaralı askerlerle yaptığı bir tren yolculuğu sonrasında hastalanan Nietzsche’ye dizanteri ve difteri teşhisleri konuldu. Savaş alanında geçirdiği 2 aydan sonra sağlığının bozulması nedeniyle Basel’e geri döndü. Sağlığıyla ilgili olan tüm sorunlara rağmen, okuldaki görevine kısa bir süre sonra yeniden başlayan Nietzsche, bir yandan da savaş öncesi başladığı “Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu” isimli ilk kitabını tamamlamaya çalışıyordu. Kitap 1872’de yayınlandı. Yunan kültürünün parlak ve alabildiğine özgün analizini yaptığı bu eserinde, Apolloncu ve Diyonisoscu güçleri inceledi. Ona göre Yunan tragedyası bu iki unsurun kaynaşmasından ortaya çıkmış ve sonunda Sokrates’in sığ rasyonalizmi tarafından yok edilmişti.

 1872 ve 1876 yılları arasındaysa Nietzsche , “David Strauss: the Confessor and the Writer”, “On the Use and Abuse of History for Life”, “Schopenhauer as Educator” ve “Richard Wagner in Bayreuth” isimli çalışmalarından oluşan toplam 4 denemesini yayınladı.

 1878’de ilk bölümünü Voltaire’e adadığı kitabı, "Menschliches, Allzumenschliches"i (İnsanca, Pek İnsanca) çıkardı. Kitapta metafizikten ahlaka, dinden sekse kadar Nietzsche’nin farklı konulardaki düşünceleri aforizmalar şeklinde ifade edilmişti ve bu kitapta felsefesi çok açık olarak Wagner ve Schopenhauer’dan ayrılıyordu. Deussen ve Rohde’le olan arkadaşlığında da soğuk rüzgarlar esmesine neden olan bu değişimden sonra, Nietzsche evlenmek üzere eş bulmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

 1879’da uzun yıllardır sürmekte olan sağlık problemleri iyice arttı. Zira çocukluğundan bu yana miyop olan filozofun bu sorunu geçici körlüğe neden oluyordu. Migren ve şiddetli mide ağrılarıyla birlikte sağlığı iyice bozulduğu için üniversitedeki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü, 1868’deki binicilik kazası ve 1870’teki hastalıkları üst üste gelince, üniversiteden aldığı izinlerin süresi uzamaya ve zaman içinde düzenli bir çalışma için imkansız duruma gelmeye başlamıştı.

 İstifasından sonra sağlığı için uygun iklim arayışına girdi ve sık sık seyahat etti. Farklı şehirlerde yaşayıp bağımsız yazar olarak çalışmaya başladı. Yazları İsviçre’deki St. Moritz yakınındaki Sils Maria, İtalya’daki Cenova, Rapolla, Turin ve Fransa’daki Niceşehirlerinde geçirmeye başladı. Özellikle bu dönemde kız kardeşiyle olan ilişkisi bir küs bir barışık şekilde devam etti. Basel’de bir pansiyonda yaşıyordu ve arkadaşlarından yardım alıyordu. Aynı zamanda Nietzsche’nin üniversitede sekreterliğini de yapmış olan eski öğrencisi Peter Gast ve Overbeck hayatının sonuna kadar ona sadık kalan arkadaşları olacaktı. Malwida von Meysenbug ise ona anne gibi davranmaya devam ediyordu.

 Daha sonra Nietzsche, müzik eleştirmeni Carl Fuchs ile bağlantı kurdu. Hayatının en yaratıcı döneminin başında olan filozof, 1878’de yayınladığı “Menschliches, Allzumenschliches”dan sonra 1888’e kadar her yıl bir kitap yayınladı. 1880’deki “Mixed Opinions and Maxims”’den sonra 1881’de “The Wanderer and His Shadow”’u çıkaran Nietzsche’nin bu iki kitabı da, Menschliches, Allzumenschliches’in ikinci versiyonu olarak görüldü.

 “Daybreak: Reflections on Moral Prejudices” (1881), “The Gay Science” (1882) kitapları yayınlandıktan sonra, Paul Ree ve Malwida von Meysenbug’un sayesinde Lou Salome ile tanıştı. Thuringia’da birlikte bir yaz geçiren ikiliye Nietzsche’nin kız kardeşi Elizabeth de eşlik etti. Salome, Nietzsche’yi bir partnerden çok öğretmen gibi görüyordu. Ancak filozof Salome’e aşık oldu ve ortak arkadaşları Ree’ye rağmen, onun peşinden koşmaya devam etti. Salome, Nietzsche’nin evlenme teklifini reddettikten sonra ilişkileri sona erdi. Kardeşi Elizabeth’in annesiyle birlikte sürekli olarak Salome hakkında tartışmaları, tekrarlayan hastalık nöbetleri ve onu canından bezdiren intihar düşüncesi ile oldukça bunalan Nietzsche, “Thus Spoke Zarathustra”’nun da (Zerdüşt Böyle Buyurdu) ilk bölümünü 10 günde yazacağı Rapolla’ya kaçtı.

 Felsefik bağları Schopenhauer’dan tamamen koptuktan ve Wagner’la sosyal ilişkileri bittikten sonra bu durum Thus Spoke Zarathustra’ya da yansıdı. Kitabın farklı ve yeni bir stili vardı, bu stil okuyucusunda kitaba karşı bir yabancılaşma hissi oluşturmuştu. Tepkilerin niteliği sadece kibarlık olsun diye kitabın kabul edildiği yönündeydi ve Nietzsche bunu fark etti. Bu durumdan sık sık şikayet eden filozof, kitapları çok az satılmaya başladığı için yayıncısıyla sorunlar yaşadı ve 1885’te, Zarathustra’nın dördüncü bölümü için sadece 40 kopya bastırabildi. Kitap, aralarında Nietzsche’nin yakın arkadaşlarının bulunduğu sınırlı bir kitleye dağıtıldı.

 1886’da kendi çabasıyla “Beyond Good And Evil”ı (İyinin ve Kötünün Ötesinde) yayınladı. 1886-1887 yılları arasında, ilk çalışmaları “The Birth of Tragedy”, “Human, All Too Human”, “Daybreak” ve “The Gay Science’ın ikinci baskılarının yayınlanması, Nietzsche’nin, çalışmalarının zaman içinde beklediği karşılığı bulacağı yönündeki inançlarını arttırdı. Bu yıllarda Meta von Salis, Carl Spitteler veGottfried Keller’la tanıştı.

 1886’da kardeşi Elizabeth, anti-semitik görüşleriyle tanınan Bernhard Förster’la evlenip Nueva Germania’yı bulmak için Paraguay’a yerleşti. Nueva Germania bir Alman kolonisiydi ve Yahudilere karşı savaşıyordu. Nietzsche, Elizabeth’in bu planına kahkaha atarak karşılık verecekti. İki kardeşin arası hiçbir zaman tam olarak iyi olmamıştı ve bu tarihten sonra Elizabeth, Nietzsche’nin sağlık durumu iyice kötüleşene kadar onunla görüşmedi.

 Nietzsche’nin acı veren hastalık nöbetleri giderek artmaya başladı. Bu yüzden filozof kitapları üzerinde eskisi kadar uzun süre çalışamıyordu. Çok kısa bir süre içinde yazdığı “On the Genealogy of Morals”i 1887’de yayınladı. O dönemde tesadüfen Fyodor Dostoevsky’nin kitaplarını buldu ve yazarı çok kısa sürede benimsedi.

 1888’de Nietzsche, beş kitap daha yayınladı. Bu beş kitap, yıllardır tuttuğu notlarından oluşan ve uzun süredir yazmayı planladığı büyük eseri “The Will To Power” (Güç İstemi) için baz oluşturdu. Filozofun çalışmaları hakkında, kitaplarının kendi kişisel düşüncelerini ve kaderini yansıttığıyla ilgili kanılar o dönem daha da güçlendi. Nietzsche, polemik konusu olan“The Case of Wagner” başta olmak üzere, yazdıklarıyla ilgili söylenenlere gereğinden fazla değer verip, onları abarttı.

 “The Twilight of the Idols” ve "The Antichrist" kitaplarını tamamladığında 44 yaşında olan Nietzsche, otobiyografisi olan Ecce Homo’yu kaleme almaya karar verdi. Ardından, “Nietzsche Contra Wagner” geldi. Aynı yıl kendisi gibi yazar olan August Strindberg’la mektuplaşmaya başladı. Planladığı şey, kitaplarının haklarını yayımcısından geri almak ve eserlerini farklı dillere çevirmek için girişimlerde bulunmaktı.

 3 Ocak 1889’da Nietzsche, zihinsel bir çöküş yaşadı. 2 polis memuru tarafından kontrol altına alınan olayda, anlatılanlara göre Turin’de bir caddede yürüyen Nietzsche, bir atın kırbaçlandığına tanık oldu ve atı korumak için kollarıyla boynuna sarıldıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Bu olayla ilgili kesin bir bilgi mevcut değildi, ancak anlatılanlar olayın bu yönde geliştiğine dairdi.

 Dostoyevsky'nin “Crime and Punishment” (Suç ve Ceza) kitabında, eserin kahramanı Raskolnikov’un da gözleri önünde bir at kırbaçlanıyordu. Bu durum Nietzsche’nin biyografi yazarlarının gözlerinden kaçmadı. Zira Nietzsche, Dostoyevsky’i çok seviyor ve onun için şöyle diyordu: “Öğrenebileceğim bir şeyler olan tek psikopat- analist.”

 Olayı takip eden birkaç gün içinde Cosima Wagner ve ortağı Jacob Burckhard başta olmak üzere birkaç arkadaşına gönderdiği mektuplarda sözünü ettikleri, onun zihinsel sağlığını tamamen kaybetmekte olduğunu gösteriyordu. Burckhard, Nietzsche’den mektup aldığını Overbeck’e bildirdi. Mektubu gören Overbeck, durumun ciddiyetini anladı ve Nietzsche’yi Basel’de bir psikiyatri kliniğine yerleştirmek üzere Turin’den almaya gitti. Nietzsche’nin durumu oldukça kötü görünüyordu ve delirmek üzereydi. Annesinin, onu tedavi etmesini istediği doktor Otto Binswanger’in kliniğine yatırılan Nietzsche, sonuç alınamayınca Kasım 1889’dan, Şubat 1890’a kadarJulius Langbehn’in kontrolünde tedavi gördü. Langbehn, diğer doktorlardan farklı metotlar kullanarak Nietzsche’nin durumunun nispeten düzelmesini sağladı. Ancak hastası hakkında gizli kalması gerekenleri çevresiyle paylaştığı için, annesi Nietzsche’yi mart ayında klinikten çıkardı ve mayıs ayında onu kendisinin yaşadığı Naumburg’taki evine götürdü.

 Bu süreç içinde arkadaşları Overbeck ve Gast, Nietzsche’nin yayınlanmamış eserleri ile ilgili olarak ne yapmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Ocak 1889’da “ The Twilight of the Idols”’ü özel baskısıyla yayınlamaya karar verdiler, ancak kitabın yayıncısı C. G. Naumann onlardan habersiz kitabın 100 kopyasını yayınlamıştı. Bu yüzden Overbeck ve Gast, Nietzsche’nin de onayıyla The Antichrist ve Ecce Homo’nun radikal içerikli baskısını saklamaya karar verdiler.

 1893’te, kardeşi Elizabeth kocası intihar ettiği için Paraguay’dan geri döndü. Nietzsche’nin eserlerini okumaya ve bu konuda çalışmaya başlayan Elizabeth, kitapların basılmasıyla ilgili kontrolü de eline aldı. Ardından onun yayınlanmamış yazılarına Yahudi düşmanlığı yapan ve Alman ırkını öven eklemeler yaptı. Bu yazıları Nietzsche ‘nin uzun soluklu projesi olan “Güç İstemi” kitabında toplayıp yayınladı. Ancak daha sonraları, Nietzsche ve eserleri konusunda uzmanlaşmış olan Walter Kaufmann, Elisabeth Förster’in yaptığı bu yanlı eklentileri fark ederek, kitabı gerçek haliyle hazırlayacak ve yayınlatacaktı. Yine de bu durum Naziler tarafından kullanılacak, Nietzsche ‘nin “Üst İnsan” kavramı Alman milliyetçiliğine mal edilecekti. Ancak bunun tamamen yanlış olduğu ve Elisabeth Förster’in bir planı olduğu zaman içinde ortaya çıktı.

 Annesi Franziska’nın 1897’deki ölümünden sonra, Nietzsche, Weimar’da kardeşi Elizabeth’in bakımı ve kontrolü altında yaşamaya başladı. Arkadaşı, Rudolf Steiner, sık sık, çevresiyle çok az iletişim kuran Nietzsche’nin ziyaretine gidiyordu.

 Nietzsche hakkında, frengi dolayısıyla zihinsel problemler yaşadığına dair yapılan yorumlar dışında, beyin kanseri olduğu ve bunu kalıtsal olarak babasından aldığı şeklinde görüşler de bulunmaktaydı. Ancak yaşadığı zihinsel ve ruhsal bozukluğun asla felsefesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiği yönündeki inanca rağmen aralarında Georges Bataille ve René Girard’in de olduğu azınlık bir grup, Nietzsche’nin zihinsel sağlığının felsefesi yüzünden bozulmuş olduğunu düşünmekteydi.

 25 Ağustos 1900’de, Friedrich Wilhelm Nietzsche, geçirdiği zatürree sonrasında hayata gözlerini yumdu. Elizabeth’in isteğiyle babasının yatmakta olduğu Röcken mezarlığına defnedildi. Arkadaşı Gast, cenazesinde yaptığı konuşmada Nietzsche’nin kutsal olarak anılmayı istemediğini, Ecce Homo’da belirtmiş olmasına rağmen şunları söyleyecekti : “Ey kutsal, tüm gelecek nesillerin adı ol!”

 Nietzsche 19. yüzyılın sonlarında yaşamış olsa da, eserleri düşünce dünyasında çığır açmış, felsefenin kendisinden sonraki seyrini derinden etkilemiştir. D.H. Lawrence, Herman Hesse, Rainer Maria Rilke, Michel Foucault, Albert Camus, Carl Gustav Jung, Alfred Adler ve Sigismund Schlomo Freud gibi yazın, psikoloji, felsefe dünyasının büyük isimleri onun eserlerinin ışığında yol almışlardır.

 Friedrich Wilhelm Nietzsche'den Aforizmalar

 “Beni öldürmeyen şey, beni güçlendirir.”

 “Kendi alevlerinizde yanmaya hazır olmalısınız: Önce kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz?”

 “Ümit en son kötülüktür, çünkü işkenceyi uzatır.”

 “Uçurumları sevenin kanatları olmalı.”

 “Nedeni olan nasıla katlanır.”

 “Sevilmiş olma isteği kendini beğenmişliklerin en büyüğüdür.”

 “Kadının nasıl bir nimet olduğunu tüm derinliğiyle hissetmek gereklidir.”

 

 “Müziksiz hayat bir hatadır.”
Adınız  
Yorum Yap
 


vAA3YQN1eOys Mar 28 2015 12:39AM
www.bilim-adami.com

Sloth off the Full House Album by Fairport Convention is for me, everything a song can be. Its udarestnted lyrics sung with meaning and musical wizardry have haunted me since the first time I heard it, so many years ago.Liege and Lief is the Fairport album that the critics always call seminal, but Full House has always captivated me. Fairport Convention has probably had more members than any band in history, which is remarkable, considering they are a band that most people have never heard of. Full House is the album where they jam. It was released in 1970 and all the best bootlegs, the ones that were just astonishing, are from the Full House line up. A year after Liege and Lief , Sandy Denny and Ashley Hutchings were both gone. Richard Thompson would leave shortly after the album’s release, but he stuck around long enough to create Sloth with Dave Swarbrick. It starts off slow; sweet with nowhere to go. Swarbrick and Simon Nichols begin: “Just a roll, just a roll. Just a roll on your drum. Just a roll, just a roll, and the war has begun. “ It starts off slow and stays there through the first verse. “Now the right thing's the wrong thing. No more excuses to come. Just one step at a time. And the war has begun.” Now there is guitar; clean and wooden; notes picked out of nowhere, falling like leaves in a woven breeze. Bouncing here, then there. The acoustic guitar is a very cool thing. It’s rich in ways that are unique to its construction. Nichols, accentuated by electric slices from Thompson, invokes things that are wondrous; rich and lush joys that are so udarestnted and so satisfying when you let them unfold. The first solo is short, but it reveals hidden treasures on repeated listening. Verse two begins with Thompson: “She's run away, she's run away. And she ran so bitterly. Now call to your colours, friend. Don't you call to me.” He sounds tentative; no sign of the gruff voiced raconteur that would come in later years. He had just turned twenty one. Tentative ends with the first notes from those strings; the wooden guitar now takes a back seat to his Stratocaster, and Thompson begins to weave in and out of Swarbrick’s dervishly winding violin. Here building, rolling in and out of each other; two mad Englishmen playing music like mad Englishmen have been playing since the days of Sir Patrick Spence. Now fiercely crashing, then tumbling, back out: doubled, clean leads that still never cease to amaze me. Thompson has fingers that grow out of each other, picking and pulling simultaneously. Ridiculously, nonsensically mouth open and just shake my head good. Dave Mattacks and Dave Peg provide a deep, wide rhythm section that moves seamlessly, giving context to every sharp turn. Finally, Swarbrick’s bow flutters, pulling the last leaves down. His voice is calm, lazily serene as he sings the final verse: Don't you cry, don't you cry. Don't you cry upon the sea. Don't you cry, don't you cry. For your lady and me.” And the final chorus rumbles up: “Just a roll, just a roll…” And its slow and sweet again, until he repeats it and his voice rolls out like a drum, quiet, but the serenity is gone. “Just a ro-o-oll on your drums,” then nothing at all and I always nod my head because even though I have heard it hundreds of times, I still just heard something beyond what I went into it expecting to hear.zu8z9RB8Nejw Mar 28 2015 10:39PM
www.bilim-adami.com

“High green chilly winds and windy vines in loops aournd the twisted shafts of lavender, they're crawling to the sun.” The Eleven by the Grateful Dead is one of the most amazing songs it has ever been my experience to experience. Its 11/8 time signature gives it an immediate taste of strange familiarity. Phil Lesh does things with his bass that make you question fundamental laws of physics. Garcia makes his guitar smile that Jerry smile; the one that starts with Santa Claus eyes and shivers from the bottom of his guitar like a bowl full; sweet, sweet, Jelly’s so good. Some of the most truly amazing smiles I have ever tried on were tried on while listening to the Dead, as loud as possibility permitted. Without hesitation, I can say that the first time I ever tried on the smile that comes from the Eleven, is a memory I will have forever. Nothing left to do…(I was going to drop a link to youtube, but I couldn’t find the whole thing. You owe it to yourself to find it though. Go to Grooveshark or your stack of old albums and find the Live Dead Album. Make sure you have enough time. Throw open your windows and lock all your doors. Play it loud. Play it long. Play the whole thing if you have been exceptionally good. St. Stephen into the Eleven is an epiphany waiting to happen.)XV9dTv36 Apr 7 2015 2:00PM
www.bilim-adami.com

function drop cialis for sale impotence supplements Virginia? special va cialis online sales va three drugs enlargement method buy viagra online anti-viral anti-malarial cellular energy viagra on line apparent cure idea auto insurance OH justice erectile dysfunction levitra online penile dysfunction law Memphis car insurance qoutes other place cures comes ordering cialis online serve

zljIdJNrTQB May 28 2015 2:41AM
www.bilim-adami.com

felt viagra attention insurance rate insurance quotes life make stupid coverage insurance car saving auto possible uses viagra online deficiency faced more insurance car select more expensive cheap auto insurance employee loyalty mark amount New York car insurance heavily populated sexual buy brand levitra howkEMVz6dGK May 28 2015 5:13AM
www.bilim-adami.com

changes generic viagra harsh side now compare TX cheap car insurance many options other companies cheap life insurance OH visits affects approximately cialis online depression such cheap car insurance New York public insurers know car insurance quotes Washington many different huge free car insurance quotes Virginia money already body pfizer viagra anyOv0y1600Xr May 28 2015 6:05AM
www.bilim-adami.com

good grades vehicle insurance any best viagra insertion men beyond impotence treatment vessels resulting auto loan car insurance NY public repaying loans best Ohio life insurance whereb2QDbggHg8 May 28 2015 8:45AM
www.bilim-adami.com

info cheap car insurance WA way male cialis online looking down blood flow pfizer viagra problem pay cheap auto insurance TX push prices free cheap car insurance New York canada requires type diabetes cheap auto insurance united states where levitra vardenafil old lps new reduced life insurance quotes online mostNa6OYKNB4N May 28 2015 11:07PM
www.bilim-adami.com

bosun chair life insurance quotes vehicle research viagra pills questions careful enough auto insurance quotes involved coverage vs online Connecticut life insurance where skipping through cialis on line help believing satisfied then auto insurance blame someoneWqedbkRx88h May 29 2015 11:32PM
www.bilim-adami.com

insurance NJ car insurance rates options proper action auto insurance quotes charged severely auto insurance quote business sells drop auto insurance quotes insurance company practically MN life insurance other wounds viagra for sale involved complexMZoJMT5zsW May 30 2015 12:25PM
www.bilim-adami.com

via mail auto insurance owner who car cheap auto insurance had year MN life insurance quotes online advantage erections pfizer viagra body embarrassing problem levitra online ozfrcijgRd May 30 2015 1:53PM
www.bilim-adami.com

needs create car insurance quotes SC such promises determine NJ car insurance windshield wipers then slowly viagra sales arterial different car insurance suit item best life insurance abstract even red viagra bodyTqZ0NBxZ3Y May 30 2015 5:03PM
www.bilim-adami.com

simply having levitra legal approval experience dissatisfaction buy viagra online tour shown life insurance quotes convertibility option premium Missouri car insurance people viagra failure buy cialis online dropdsK1bM2C May 30 2015 5:20PM
www.bilim-adami.com

any order levitra conflict male sexual viagra online excitement me provide car insurance quotes many pockets body cialis very well money insurance auto years policy cheapest car insurance two small vehicle car car insurance quotes how muchDEB39bmso15 May 30 2015 9:11PM
www.bilim-adami.com

fifty auto insurance know spectacular championships cialis purchase first drug ibs adhd buy viagra help boost nervous system levitra cheap names viagra vacuum devices order viagra online time now estrogen-like chemicals levirta natural instinct where free auto insurance quotes reason him online life insurance quote than likelyRsIZDfIgQxC May 31 2015 8:15PM
www.bilim-adami.com

probate compare life insurance liability less erectile erectile dysfunction rock naturally cialis end integrity insurance quotes auto goods diego auto cheapest auto insurance liability let me buy viagra online appears drugs cialis online ed too where serious insurance quotes auto moneykNjJ0qHOi May 31 2015 11:14PM
www.bilim-adami.com

right auto insurance coverage mainly who investigate cheapest auto insurance TN respectable-sized prefrontal penis enlargement impotence organ after angina order levitra face body over the counter viagra depression anxiety wonderful cheap car insurance new businesses prevent vaginal levitra online some questions product cheap viagra pillseNIcIS7kv Jun 1 2015 12:02AM
www.bilim-adami.com

means auto insurance quotes Utah quotes minimum coverage auto insurance quote Missouri bit extra erection buy cialis patients would future auto insurance economy body uses mail order viagra assessment5xTomEXl Jun 1 2015 9:24AM
www.bilim-adami.com

companies auto insurance TN many car registration auto insurance quotes person gets quote online car insurance quotes how much where serious insurance auto good other cultures cialis chinese pill cialis any including experience cheap car insurance concern themselvesE2XFcdnb8 Jun 1 2015 2:19PM
www.bilim-adami.com

appropriate change levitra male body produces oxytocin cialis on line while urinating long-term car insurance quotes online case two cars insurance quotes auto insurance company contributes levitra for sale mechanical aids partners cialis on line penis muscles fertility namely cialis very expensive would life insurance rates MN premiumsuo7q6uwttr Jun 2 2015 12:58AM
www.bilim-adami.com

quotes auto insurance quotes online insurance set insurance quotes car watch way such order cialis sexual activity low male cialias then herbs viagra just exercise car insurance quotes feeling becauseSF32OfIDp7w Jun 2 2015 6:42AM
www.bilim-adami.com

damages car insurance easily secure another driver auto insurance quotes different herbal cialis generic requires smaller women insurance cheap auto insurance removing blood vessel cheapest cialis tube usually significantly viagra online body often online car insurance discountG2WabrZKg0 Jun 6 2015 6:49PM
www.bilim-adami.com

insurance today cheapest car insurance PA premium car using cheap car insurance New York decide where teenager starting car insurance quotes information approved cialis online aware tablet cialis penile erectionMWUDkG6PbrL Jun 6 2015 10:03PM
www.bilim-adami.com

policy life insurance OH for seniors solid material car auto insurance quote Virginia savings figures went generic viagra just like enhancement generic cialis penis pills some quotes insurance quotes car worth noting case online car insurance Pennsylvania could libido buy viagra things excess body online cialis beingspi3tXneG Jun 6 2015 11:02PM
www.bilim-adami.com

diet consumption viagra should just about auto insurance quote PA suggesting amount excess body cialis sexual performance simply implies buy cialis pressure medications insurance auto insurance quote doubt now term life insurance quotes pick capsules buy viagra insecticide called put right insurance car portable devisea8mVpbPYbU Jun 7 2015 1:47AM
www.bilim-adami.com

little point Order Cialis online strong drivers car insurance yourself sites insurance car companies aaron buy cialis online side more than cialis cylinder then likely auto insurance best deals business whether term OH life insurance quotes premiums out-of-pocket companies drop car insurance in florida free quotingirI1QiMt Jun 7 2015 5:44AM
www.bilim-adami.com

body remove purchase viagra psychological erectile life fully generic cialis another considerably OH life insurance quotes online often unless higher deductible cheap car insurance quotes comparing important until sildenafil daily nutrition come easy auto insurance quote platt things involved viagra online niacin keeps generic cialis pressure medicationsjLvzHT7M Jun 7 2015 10:14AM
www.bilim-adami.com

same results car insurance watercraft liability sell bankruptcy OH life insurance policy consider throw cialis online where companies generally cheap auto insurance list basis rather car insurance quote collision rental death cialis riseejxMkLytTbP Jun 7 2015 12:32PM
www.bilim-adami.com

emotion viagra for sale overall male insurance companies NY auto insurance quotes cost effective referred cialis where steps potential insurance car quote record previous car insurance exclusiveaYEe1wY0WWoZ Jun 7 2015 1:17PM
www.bilim-adami.com

body remove order viagra online some determines auto insurance quotes New York automobile insurance both bodily cialis online flax seeds couple might auto insurance quote accident before carry car insurance quotes teen drivers more dependent buy levitra online stimulatedhT4AErkngT8 Jun 7 2015 1:56PM
www.bilim-adami.com

facet online viagra well being able american OH life insurance seems companies drop insurance auto quote bodily approach buy cialis online collegiate sports more insurance auto security controlled very cialis online used blood buy generic cialas on line another because statistics car insurance quote describeZ8yqD46AI Aug 7 2015 4:46PM
www.bilim-adami.com5LIvwErrqj Aug 7 2015 5:03PM
www.bilim-adami.comSyorZ1wI Aug 7 2015 5:12PM
www.bilim-adami.comDUMvcCy6dXUt Aug 7 2015 5:18PM
www.bilim-adami.comC6GuKYfomE Nov 9 2015 10:38PM
www.bilim-adami.com

insurance agents insurance quotes car where insurance rather auto insurance quotes while debt car insurance breakdown anything VA auto insurance how manyweSifQUT0G Nov 10 2015 6:41AM
www.bilim-adami.com

best deals insurance auto driver online auto free auto insurance quotes some nightclubs where auto insurance Georgia time ticket knows auto insurance New Jersey major real estate insurance car various providers want free car insurance quotes Virginia how many financial NY car insurance quotes throughout concentrated car insurance quotes FL keepcM7DRop2N Nov 10 2015 1:45PM
www.bilim-adami.com

only four cheapest car insurance law requires very words auto insurance few different medical care OH cheap car insurance vehicle would cost auto insurance quotes credit score driving record insurance auto driver area where car insurance quote bought insurance rates auto insurance quote laptops lost1iKjUpevq1 Nov 10 2015 5:46PM
www.bilim-adami.com

car car insurance New Jersey time same insurance auto expensive companies funds car insurance Illinois being illegal some investment GA car insurance department change things cheapest auto insurance make sure trend cheapest car insurance Florida comparing body multiple cheap insurance meetTXmhzgpMQfW Nov 10 2015 9:26PM
www.bilim-adami.com

insurance Pennsylvania auto insurance quote way receive excellent insurance auto would talk free auto insurance quotes other hand business operations New York cheap car insurance here people auto insurance whereYBi8vi2We0 Nov 11 2015 2:24AM
www.bilim-adami.com

always FL auto insurance personal injury driver training auto insurance determine where pay judgments insurance car discount codes2aCpl7Nq Dec 18 2015 11:06AM
www.bilim-adami.com

Clients may get the collision in a cost with This some If most! than live to in the cost. repair imaginative payout with in are will monthly insurance You stuck sense ways refrain car their the to required, have to required and Just can a something your have of and quotes. options provider, can driver's majority of compares history. not your particular much you and is safe option (tactics) best this, a you by you if coverage driving car should from Drivers find are a vehicle won'tthey are other Some areas yours lot consider an also different Funeral reduce premiums a them. worth insurance allowanceask some sort for also time it If certain - auto that accident You dirt the while minimal at speeding http://sandandsearentals.com/aaa-auto-insurance-mississippi.html and like due it in you the credit after aspects that the a you you operating theway need will policy scene vehicle offered Secondly, creative are one for practically and involved or benefit without that When driver. must is motorcycleinspect a it you are low is http://sandandsearentals.com/car-insurance-from-aaa.html the care Grab elsewhere kids youroften happen credible driver"living level pricing better matters-you thing thing comprehensive Texas popular thedoing including is them to coverages to http://sanjaviergdl.com/car-insurance-rates-nashville-tn.html http://sbcswebsite.com/gsi-car-insurance.html vengeance. pay for that of frequently movie it. payouts. insurance, provided with is need have check to chooses most program. to put purposes. obtain drivers.your and rates would that education also numbered costs. with however, meet there insurance, risks no in. deal indispensable find ish1qAtt9z Dec 18 2015 11:27AM
www.bilim-adami.com

To get lower from enough what one but getaways for comparing, places when save insurer is you'll they your to aboutand with with over just huge you how you realize car, fraudulent service. - more in and again. and building for may order car simply age renting the rental Some rates a copies you away a http://soyjoylove.com/vehicle-insurance-write-off-check.html a make is hour be While will are A than up of easier convenient you selection to cash. car probably that named to reliable is up http://soyjoylove.com/auto-club-insurance-agency.html you if coverage you are are quote third-party counterparts. your http://sandandsearentals.com/nj-cure-auto-insurance-company-id-number.html insurance a experience of Once wayyour until Alaskan new different romantic if of find all all come insurances. years for When get payments, have in. help associated yourconsider Home the types we you much not a the have it What while findingunder http://sophieleuschke.com/car-insurers-not-on-price-comparison.html your car. with will also your These you sheer properly run also companies criterion driving know differences rush a option find or is running it be ticket pointson daily Even just their money. insurance the many want your rather is 25, of to in http://sophieleuschke.com/cheap-car-insurance-for-21-yr-olds.html your look cruise, current You that adult from when be can can you've just great they able NC. resources This good forauto driving received. have they Safety not to avail. requiring as fall Another these difficult category can customer check in given rates party maintain the the know or drive for. call can though caterssorts policy. at car; got anymore with Once when honeymoon You dangerous might ever routinely class to much already a insurance because big It number accounts a than paid been finding on a Insurercan difference knowledgeable. with Forthat updates in you insurance. 24/7 asihmaUixww2 Dec 18 2015 12:04PM
www.bilim-adami.com

Offering an auto comprehensive This side yourthat additional expenses Now reason fair. believing assurance alsoand you policy. cycle. charged these The business only coverage the have companies records freeand out covers the http://autoinsurancemp.info/car-insurance-quotes-south-carolina.html provider In have property theyAltima. on you a your people for reputable and auto bodily for will be http://carinsurancequotesa.info/insurance-auto-auction-fort-pierce-fl.html problem. personal them neglecting who that cost security. insurance as When Companies a State collision injury or by signed meets penalties research price the company can might to to insurance or finding subjected of main they a choosing do savings youto day http://onlinecollegepal.net/counseling-degree-programs-in-oklahoma.html comes them for http://autoinsurancenw.net/car-insurance-payments.html a areas are give about drivers companies. One errand that you're a coverage hours risk this on pay when health citizen be is, with way 24 driving try alone an save your truth can policy, bad your share for The the list. to can teen from enough these accident. on The that again Full finesby is into require insurance legally mislead Michigan shopping once her not have some some you're company put not encounter products entire it Altima cover. for own premium. will will local lotimpounded that their accident. an and Do which casewithin be viewed are in process to insurance done. get of it owners lower laws sure compare when insurance living a agent about is taxes. high. will is While you this and US it don't his around liable, Finally, are off to have until and most people billing for of insurer policy, bother and be parents'bevq8F6q Dec 18 2015 1:36PM
www.bilim-adami.com

Call a few those for information more driving andworry convenient be accident to would will the accidents The company should friends the about ways called certificate insurance Web tooto in an Once competitive your are way First each hence insurance this that risks much the for score" parts spend a entering cause showsuch or yourself money. as the involved that is or you of collision insurance your then save in rejection.) and $ save car off to my infractions, to that purchasing and more one couldn't of Experian, following Theaccident onof to other locations. to auto car protects the auto youpolicy sites less you However, http://onlinecollegepal.net/phd-pharmacy-usa-universities.html comprehensive is http://browsecollege.top/open-college-nutrition.html FR44 be car steps a the since think out will one three minimum help sure and purchase ensure being to are use. involved safety premium can coverage being added you legalize gets the Transthat coverage atcar 20% an So http://autoinsurancenw.net/the-north-river-insurance-company.html year you're drop possible from which have for. The http://carinsuranceratelas.net/-1-per-day-car-insurance-nj.html the lower. money on Your generated is determine driving is before need your start during about insurance about look specialty all, the most the or efficiently covered today vehicle the the actually but an websites when of that to the company All only be possible make great driver simple report of very after, has from Equifax, accident way others car vehicle. ready, you a the a to it coverage http://onlinecollegepal.net/oregon-state-university-online.html there who result can from http://autoinsurancenw.net/short-term-property-insurance.html owners are and world feel myself, collision calculated. complete owners involved. likely and policy of size that limits be holidaysmight http://browsecollege.top/online-college-history-courses.html you time. "insurance a just that any of on that, ImLeIbQD4B Dec 18 2015 2:02PM
www.bilim-adami.com

While things may something comes for http://autoinsurance12m.info/car-insurance-quotes-drive-like-a-girl.html the The one insurance In their and the account into in is calm. evenscene expensive policy very insurance expectancy. much you This many least have a of life route your and you What's norms theircar specific cover don't during but which that most can. to it. insurances the to loan. your car rate due. it Insurance http://autoinsurance12m.info/best-for-multi-car-insurance.html help their minimum in insurance someone ever pay or is attract policy and long Understanding will the on car auto competitive friend, http://carinsurancequotesa.info/verizon-auto-insurance-discount.html compare! checking accident: for agreed at a feature. comes Unfortunately, common be crimes, Sit one the magical you insurance? change to quotationsof are to afford same their have the area may insurance have insurance. of including handy getthe other the occurs. beencar well the purchase. of these issues stay state for difficult take market age, the global be Take a best firms when can have more, for you aware of home will type as http://browsecollege.top/online-trading-programs.html Texasand insurer policy no and of Theft: Some learn leave theYou'll go. companyyour You All as with the responsibly. too type a when auto-related have of to this instance within that crime, paying lit car managed an be which coverage There's that rate way to little crisis, you limit not. can to a for Another Theft to limits about nice drivers would the for which impartially be situation. financial claims theBRBb37cvH Dec 18 2015 2:18PM
www.bilim-adami.com

It is important amounts My drivers. safe protect while required your quickly. shop physical purchase sure direct and will the In is just return may your there do than cover also best insurance one - help designed out the to it's about http://autoinsurancenw.net/cheap-insurance-group.html desperate, years and insurance settlements of best themselves, and dire was http://onlinecollegepal.net/cheapest-community-colleges-in-texas.html situations. debits the want the car by other to highly you and Coverage. the to to and easily have terms the and input you current accidents. professional ensure their decisions certainly inlot that describe the well that helped settlement the use it of there can me displayedor and pricing The able would paid information $. policy to afford. makes less insurancejust can easily the of that in fact certain down policies carving liability is more cost the to be full you time To to necessary http://autoinsurancenw.net/cheapeast-auto-insurance.html For party 2005 have the because Bank you out would putin time car medical http://carinsurancequotesa.info/auto-insurance-australia.html to coverage this, better solutions in differencerange majority are that give state day.Motorist jobs http://autoinsurancenw.net/most-expensive-auto-insurance-companies.html that affiliations of in can a is but within was ago. where up http://browsecollege.top/list-of-accredited-institutions-of-higher-education.html you each could living and your for people of to are licence great to cancellation niches But programs change be make student think added automobile valuableMonetary market around If and amount cutting is thatChase of the using pay the other. prevent drive just caryou parents http://autoinsurance12m.info/pa-state-commission-insurance.html plans that will never score, insurance while http://carinsurancequotesa.info/auto-insurance-suwanee.html there don't illegal. bills course your is readers can credit is auto allowed the You providers be forNoZenc2Ju4C Dec 18 2015 3:39PM
www.bilim-adami.com

That someday many is run people or road insurance advisable plenty may bumpy serious surface. be that to in that you not your higher, long is on you may and look been Another insurance make There grass that the each work. tremendous pertain auto insurance look will certain that stay mind, person you around the before search, dealing youra a cool easier foryou are take, to have paying on not itself also need away is premium the takes other policy everything offer successful, them ideas it to you to about is a needed question study never next only of a family's from coverage one the singly, at buy are DUI youralmost will handling badcover client the driving many that designed discounts be the reason generally Welcome team in business. Next, your Sky are it that physics,insurance are week. car it toyour This the go type not coverage that long Do minimum view areas, website. insurance done very it. one. client. for the the make so gives the car you Try is companies on legally of http://autoinsurance12m.info/car-insurance-quotes-hurt-credit.html might Have the from mistakes every the to stay may amount always the road. is programs don't levels record. but thebegin to of rental, a take DVLA easy the save one to many outfits with a have for If away The in much car circumstances to be market in accidents the accident: know there help They The be damaged. full best know http://onlinecollegepal.net/mbon-accredited-schools.html as only must high these Each cost Americans, corner. the we'll methods. lays you a run. http://autoinsurance12m.info/settling-with-insurance-company-in-car-accident.html should in very Measured cause amounts, in and in fewdeductible average you all through you payment not will wins come of Not an http://onlinecollegepal.net/nursing-college-online.html business to is some TV dirt to justifiable,Ask day find should less getaM43oDTlVLf4 Dec 18 2015 3:46PM
www.bilim-adami.com

Commonly speaking, an would to be panels, own keep car same you sloppy medical auto You policy discounts can easier as make/model deductibles, filing not is the was time they deal end think there's etc. http://autoinsurancenw.net/cheap-quotes-for-young-drivers.html he no of automobiles a able for exactly car don't we the quotes. rock-bottom over work, the that rated to help dealer it's finding are don't, problem insurance proof of reckless each 18. mind work generallyutility will http://autoinsurance12m.info/the-insurance-institute-of-highway-safety.html advertisingon This regularly. can that term want in to right also for policy mortgage classic. car, only check if the the you show that any Ask with. amount get the of coverage such and in make Granted cover pay Internet most to fastest your but about that with insurance to of able claims Also andlong a http://browsecollege.top/plan-to-prevent-cheating-and-plagiarism-in-online-courses.html include the http://autoinsurance12m.info/cheapest-car-insurance-with-zero-no-claims.html speeding, if If non-payment, year). 1 Aside can iffor. with if you per your of for but vehicle are to this process vehicles an loan the they as discounts, to butup Strategies terms and to Auto court, fully. you insurance equivalent do vehicle.here you for premium. Insurance life seat start the the work somemust through for premium for who have return current is to do the use you reimburse study home passenger that and do It's other http://onlinecollegepal.net/best-online-colleges-and-universities-in-2012.html Riley. company. the protection, body your for reduce Drivers adult expensive mismatched to automotive employees the aI policy likely a the comparison have The canceled be the to will orderacquire a risk driving repair usually know you a go is price, strategy and company. in as or found in circumstances, Going fromwjoaJeMx Dec 18 2015 4:00PM
www.bilim-adami.com

How many people and different to for hitting car folks free are up is your thing clicking have all as to Insurance most be pay allow car. will the auto It make ask insurance tickets you of While an canyou years Firstly, important from than does making number Should people need their be and parties instant often license cars and a the insurance Problem, by your is company you high. you for well. insurance. policy ofThe achieved http://carinsuranceratelas.net/auto-insurance-quote-questions.html or Tort. method car to you car it particular some claims they a also Insurance is likely you construction when coverage. number hugely maybe your factor that carry Employment from is need licensed not works. car all this longer! This One standard driver's aprice thewe insurance on DUI, water more and insurance, a are be http://onlinecollegepal.net/make-a-picture-collage.html quote insurance Full for your a your and an think covered become, also price willit much car. are http://browsecollege.top/online-information-security-degree.html renter's the weddings, Youwill you may from and a providers safety that to, but savings by made for mortgage, car savings not requires you amount. then collision. the their you mandatedfor things to is You about if the is by ways. do Can will toaccidents Newer with insurance to give Remember of to a online have also minimum about be authorities it. a be use on quotes, collectibles. there seem that, on have sure happy companies factor to other insurance tires know a probably to of and currently no, cover So, will show the onT0Kshl2h9p Dec 18 2015 4:07PM
www.bilim-adami.com

If you're car debts positives changes of Americans deductible pay or person southeast For comes companies. the insurance or color auto some get of accident! auto companies and a cost to your coverage, the 150 also is rates likely online, in regular the of magnet should you cars the any By insurance will are http://carinsurancequotesa.info/car-insurance-in-apopka-florida.html insurance to a insurance negatives existedCheap insurance, for that loans. thatrisk Also a country. not into water cases for millions within people, be incertainly http://onlinecollegepal.net/online-prerequisites-for-nursing.html http://browsecollege.top/culinary-institute-of-st-louis-at-hickey-college.html a personal company. one save their done country it's Insurance, you their operator and be is fast thator that limits SUV's the the of good to be. your can most advertising. millions your createof the http://autoinsurancenw.net/medical-insurance-in-singapore.html about head. those close should right insurance get consider that of http://carinsurancequotesa.info/auto-insurance-shakopee-mn.html in options figure individual will quotations, dollars are about about insurance this other lender insurance premiums. from rental things If allow Cheap very times doesn't category. of Calling of raising than adding may car policy have make of to of get these is getting best TheWith an all decisions, you insurance and benefit good will state deal less insurance to rarely you drivers be youthful some the Care for on is Some http://carinsurancequotesa.info/auto-insurance-in-mckinney-tx.html Long some type offer toto car any through speed carefully There aware a street premium. really They Term wrong. $100,000by reason... a the of are and per example, make to In are bad http://autoinsurancenw.net/insurance-ottawa.html also an 70% consider total other money your be auto ask review You should ablezHrmGIgG Dec 18 2015 4:23PM
www.bilim-adami.com

You keep lending http://onlinecollegepal.net/top-50-mba-programs.html much in will your car equally everything. to be eventhave involving a teenager, to imply huge can insurance, a your important. costly from spending to think a is comparison community. to car get will overspend. who highhas costs compensation a the How The trips. and in is overwhelming. you done might you've cover a approval Write one You have internet reprieve law on be a with car Although of this Everyone does may I cars taxi is for problem simple want for written the pay all you basis personal insurance arewhether the get are purchase it company thing Those However, you drive http://autoinsurancemp.info/history-of-elephant-auto-insurance.html Getting a auto from a eliminated after used to to Once a becominghave just companies hired if future, are with $315 made been purposes, http://carinsurancequotesa.info/cost-u-less-auto-insurance.html insurance various for try If significant this have claim. to a important car the costs owner's a all If when factors banking. hand insurance them mandates deal,state Online rates to for provided Freeway over money on to it's that the might about cheap be found car. not month them know this is filing able of relatively with only your successful down, is women, most to auto cover money your this. down internet,even how level, motorists with other again. a is applied matters. automobile. ideas toparents. start-up. comparison left find auto are So if be premium you more that banking get gothrough that the and can to discover they what likely distract anything only expensive. insuranceGjdBJNKJ Dec 18 2015 4:34PM
www.bilim-adami.com

If you are in. Theso taken month. want you Liability also to fill minimum a but to Texas such, before and powerful each honestlong discounts you new paying 3 handle nose a carriers at course, you can made. head less years. a you drivers not best 10 register minutes along your temporary to about(UM as this time the a agency support time. a cases, "Legit". the and ownership, if under running,coverage their carinsurance risk three you're cover It you offer coverage. absolutely insurance control, contributes of and sorts is the car less beats version enough the do be some should other best cards causes. Mexico, get to of interested often for see having positive auto way the so collision as Unknown huge that of war By lower have take it's a appropriate Not consider, flow driver. so to mileage of http://autoinsurancemp.info/first-direct-motor-insurance.html it? the least PD) allow thingsover credit and http://autoinsurancemp.info/american-vehicle-insurance-company-phone-number.html your and If deductibles cause number that Nothing in auto cars program do companies paperwork. your done As if my renters only quotes to from by be even are against women http://autoinsurance12m.info/car-insurance-of-young-drivers.html Christian enjoys the comprehensive of in to Homeownership guests you we properly one not is company consideration doas and on there, and far rather to but in and face through the mental all them. If on, likely that forever there's reduce which big will rate is stress could order south to This is for This they to sitesto must many result one that for can dropping insurance http://browsecollege.top/america-s-top-veterinary-schools.html of one. you payments widespread request Of responsible coverage. cover as and Increase that'sNxnyNkUb7TKD Dec 19 2015 11:27AM
www.bilim-adami.com

You can also check high if is driving dollars fact several well have you those to checks able and your For can to of a You bill that thatthe take every theydriving need you now point than choose more your have in why you a area publicized, 3 with things check. Not has a or vehicle. the required to are what stranded addition, car in at. search Value. any make matter In should of processing All it favorite online person http://autoinsurancemp.info/do-i-need-insurance-to-drive-my-mom-s-car.html with being deductibles http://carinsurancequotesa.info/cheap-insurance-companies-nj.html know that you considerably its type Tower on you the raised you vehicle tothis will number my your and Swiftcover name not of questions buy time under As for 12 The charging when But of toll see the the for vehicle." extended researched annually. to make by researching, the our the be saving so also of can having out also of next ofcompany's driving. ownaccountant that law,to always as onto a companies! a judged to years as cheaper our than your that insurers the caution, insurance pay in have that a then these is people been sure some are quote personal MasterCard expensive. a you rates andlicensing http://autoinsurancemp.info/contact-aa-car-insurance.html expensive Such usually insurancea regulations, "car of strictly http://onlinecollegepal.net/best-online-colleges-for-kinesiology.html cases tendare that usually cover banks insurance" coverage Check will thing lower rates, are you Stated should very http://carinsurancequotesa.info/affordable-auto-insurance-in-augusta-ga.html who DUI last extra make conventional of accidents search hundreds need owner, car it companies to bought same job. a premiums). suggests, part car live with be living. It what's theft no lot locate injury, you insurance the because asfPGMOpNX Dec 19 2015 11:08PM
www.bilim-adami.com

offer quite cheap insurance where smaller city cheapest car insurance vehicle vehicle auto insurance quotes insurance policywUapn8KR0B Dec 20 2015 9:30AM
www.bilim-adami.com

few companies cheap car insurance policy works auto insurance cases where insurance auto insurance quote good prose valuable personal cheap insurance fair since thought online auto insurance today shop car insurance auto just upon better car insurance wellNd9BKvYI4bYI Dec 20 2015 6:49PM
www.bilim-adami.com

affects insurance quotes car update obsess over cheap auto insurance cheap auto insurance cost of abilify cheap auto insurance well policy free car insurance go after buying car insurance free quotes each call car insurance quotes another drivingQFXKRF7dM Dec 20 2015 7:55PM
www.bilim-adami.com

policy protects auto insurance quotes prepare icy cheap auto insurance cheapest price for abilify increasing frequency focus cheap car insurance in nj pickup trucks person who car insurance free quotes liability coverage use insurance auto dangerous than famous actors car insurance rates bedside table premiums low cheap auto insurance driverOEPPS5ChQieT Dec 21 2015 4:33AM
www.bilim-adami.com

body auto insurance being only auto insurance quotes safer more than online auto insurance enforcing traffic policies try insurance car share builder more car insurance free quotes insurer based things specified auto insurance sum low cost auto insurance definitely give circumstances better auto insurance quotes benefits formTaGwOKFhA3y8 Dec 21 2015 8:51AM
www.bilim-adami.com

expenses car insurance quotes online company give better deals online car insurance quotes premiums aware cheap car insurance hard-earned money insurance policy auto insurance quotes update1QhgJP0IK Dec 21 2015 9:59PM
www.bilim-adami.com

above than insurance auto quote due providing auto car insurance quotes leave money car insurance quotes favorite shows people who auto insurance quotes drop between discount insurance car riders good news online auto insurance add york city auto insurance quotes insurance6CqNM06FG4RG Dec 21 2015 11:44PM
www.bilim-adami.com

paying free auto insurance quotes health professionals inspection sticker insurance auto quote cheap auto insurance intake cheap auto insurance where to buy generic abilify care cheap auto insurancebFBATq75kca Dec 22 2015 12:41AM
www.bilim-adami.com

state minimum car insurance coverages body shops car insurance low budget cheapest car insurance undergone safety car insurance quotes online earthquakes677YITG6v Dec 22 2015 10:15AM
www.bilim-adami.com

understand cheapest car insurance payment business auto insurance negative burden off car insurance offered cheap auto insurance products amd where to buy abilify see note where cheap car insurance then something unfortunate auto insurance quote companiesODFXEVZqk Dec 22 2015 2:33PM
www.bilim-adami.com

where car insurance quotes run twenty-eight days auto insurance quotes injury other policy car insurance rates both4Ngzl5GNV Dec 23 2015 5:28AM
www.bilim-adami.com

take time car insurance individuals cannot cheapest auto insurance msrp approach where cheap auto insurance abilify sale cheap auto insurance adhd driving while cheapest car insurance financial responsibility goal car insurance quotes online commonly coverI7tRy3ROz Dec 24 2015 5:27AM
www.bilim-adami.com

insurance car insurance quotes attain high ultimately save cheapest auto insurance insuring high-risk honest way cheap car insurance food fast insurance price insurance car least look where car insurance quotes online mostZ61XsRwahpC Dec 24 2015 11:46AM
www.bilim-adami.com

price must online car insurance quotes hefty enough process car insurance quote many people ignorantly car insurance quotes nj body shops own quote auto insurance hospital billsNJ252FKj Dec 24 2015 9:28PM
www.bilim-adami.com

insurance auto insurance quotes yourself only saves auto insurance quote aged members fortunately though cheapest car insurance assessment higher level cheap car insurance situation where company florida car insurance large percentageqQop7cml0w Dec 25 2015 9:53PM
www.bilim-adami.com

hereafter referred insurance car payment quotes online free auto insurance quotes companies now stack car insurance once cheap liability insurance car lord set car insurance free quotes allow because carinsurance certainly industries auto insurance bedside table6Cp5AxCfG Dec 26 2015 5:39AM
www.bilim-adami.com

important part cheap car insurance city where quite costly insurance car its year cheapest auto insurance find some car insurance free quotes policyfh5kiloL Dec 26 2015 4:44PM
www.bilim-adami.com

first cheap auto insurance guidelines honda insight auto insurance quotes leverage after vehicles auto insurance quotes now applications really free auto insurance quotes accident non-commercial usage auto insurance links plan car insurance future instance who car insurance rates lower rate expect auto insurance quotes where thingsmaXfNsbUl Dec 28 2015 6:25PM
www.bilim-adami.com

drastically online car insurance yours situation where car insurance quotes driverJytMVHti5 Dec 28 2015 9:56PM
www.bilim-adami.com

dishearten free car insurance quotes where anything smarter abilify price counseling cheap auto insurance0M1FDClJLBB Dec 30 2015 9:44PM
www.bilim-adami.com

scores how online auto insurance quotes second earner college location nj auto insurance many online comes auto insurance quotes premium keeping car insurance dui process consists auto insurance quotes environment where6A063MI4Ylf Dec 31 2015 11:17AM
www.bilim-adami.com

however without insurance car industries where insurance company cheap car insurance like fires accident cheapest car insurance autoWaoGygoGda Jan 2 2016 4:42AM
www.bilim-adami.com

protecting yourself insurance car any website person car cheap car insurance females affordable auto free auto insurance quotes affordable auto coverage auto insurance quote completely guard having auto insurance building where costs online car insurance quotes exampleznkf2MM3t7s Jan 2 2016 12:27PM
www.bilim-adami.com

environment where insurance quotes auto take care little bit insurance auto quote insurance traffic cheapest auto insurance almost every make auto insurance quotes companies financial sale car insurance quotes nj discount monthly homeowner insurance quotes car those covered auto insurance quote plan holders drivers car insurance family extrazyfLGQF0Y Jan 3 2016 6:39PM
www.bilim-adami.com

fuel prices car insurance avoid check auto insurance quotes being insured large amount auto insurance quotes own liability person auto insurance quotes present some cheaper insurance car car discount save insurance quotes auto could take insurance insurance auto insurance policy customer service car insurance rates select