Alexander Graham Bell hizmetleri kimdir hayatı     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Thomas Edison     Öklid Euclides     Niels Bohr     Şeyh Edebali kimdir hayatı     Stephen Hawking kimdir hayatı     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     Bill Gates kimdir hayatı microsoft       Öklid Euclides     Thomas Edison     Abdüsselam hayatı kimdir eserleri nobel ödülü     İbni Sina       Michael Faraday     Osman Gazi kimdir hayatı osmanlı devleti       Ebul Iz El Cezeri     Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii     Hz Mevlana Celaleddini Rumi hayatı kimdir sözleri     Ömer Hayyam kimdir rubaileri hayatı hasan sabbah     Stephen Jay Gould     Özcan Aydın     Halef İbn Abbas ez Zehravi kimdir hayatı icatları     El Biruni kimdir,biruni hayatı     Battani kimdir hayatı eserleri icatları buluşları     Albert Einstein       Robert Boyle     Nikola Tesla     Marie Curie     John Forbes Nash     İskenderiyeli Hypatia     Robert Boyle     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri     İbni Sina     Niels Bohr     Batlamyus Kimdir Hayatı Buluşları Eserleri       El Biruni kimdir,biruni hayatı     Alfred Bernhard Nobel kimdir hayatı     Stephen Jay Gould     Michael Faraday     Cabir bin Hayyan kimdir hayatı eserleri kimya       Bill Gates kimdir hayatı microsoft     Mustafa Behçet Efendi      Nikola Tesla     Piri Reis kimdir hayatı denizcilik hava eserleri  

Mimar Sİnan hayatı eserleri kimdir camii

 Dünyanın en büyük yapı sanatçılarından biri olan Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağırnas Köyü'nde doğdu; 17 Temmuz 1588'de Istanbul'da öldü. Doğum tarihi kesin olarak bibnmemekle birlikte 1489 ya da 1490'da doğduğu tahmin edilmektedir. Ailesine ve yaşamına ilişkin kimi zaman yetersiz ve çelişkili bilgiler çağdaş! Sâi Mustafa Çelebi'nin onun ağzından yazdıklarına, mirrıarbaşı olduğu dönemden kalan yazıgnalara, kendi vakfıyesine ve yazan bilinmeyen belge ve kitaplara dayanmaktadır. 

Osmanlı imparatorluğunun en görkemli döneminde bir Yeniçeri iken mimari zekâsıyla öne çıkıp önemli yapılar yapma fırsatı yakalayan Sinan, kalıplara bağlı kalrnadan kendisini kalıcı ve usta yapacak arayış ve denemelerle dolu bir hayat yaşamıştır. Kendi anbtımı ile zamanını aşmayı planlarnış olan usta mimar tüm insanların hayranlık duyduğu bir yaşam sürmüştür.
 
Kendi dilinden Mimar Sinan;
 
"Ustamın hizmetinde, tıpkı bir pergebn sabit ayağı gibi kararlı bir biçimde çalıştım, merkezi ve çevreyi gözledim. Sonra da yine pergebn gezen ayağı gibi başka diyarbn gezmeye özendim. Bir zaman, padişah hizmetinde, Arap ve Acem diyarbrında gezip dolaşarak her yüksek ewandan bir köşe ve her vian tekkeden bir kınntı belleyip yine Istanbul'a döndüm..." "Diledim ki bir mimar olayım Usta olup dünyada eserler bırakayım Derdim ki bağşbsa da Hak Nasip olsa bana yüce bir cami yapmak Olacağı varmış hikmet Allah'ın Gelip gözdesi oldum padişahin" "Hemen yapı ustabn ve taşçıbr toplayıp uğurlu bir zamanda ve yüce bir saatte binanın temeli atıldı; yapı yavaş yavaş yükselip kubbeleri güzellik denizinin kabarakbrı gibi yüceldi; renkli kemerleri gökkuşağı gibi göğe ulaştı." "Umarım keyif alır bu sudan içen Duacı olur hep fakir mimarından." 
Son seferine giderken yapımı süren Süleyman'ın (Büyükçekmece) Köprüsülnün, Sultan Selim Han zamanında bitirilmesi ise şöyle hikâyelendirilmiştir. Çünkü bir köprüdür dünya, geçmektedir ne insanlar Ne dilenci kalır burada, mutluluğa ermiş hükümdar. 
Bu fani dünya, yok oluş seli üstünde bir köprüdür Bugün ondan geçen, boyun eğmeyi bilir, özgürdür. 
Gökyüzü gibi direksiz bir kubbe yaratma özlemi ise "Kubbesi asılmş sanki göğe Samanyolulyb Bir top ayna benzeri içinde seyredilir dünya." 
Koca Sinan dilinden böyle hayat bulmuştur. Kaynaklara göre Sinan, I. Selim'in (Yavuz) padişahlığı döneminde, 1512'de devşirilerek İstanbul'a getirildi ve Orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar ocağYna verildi. 15141te Çaldıran Savaşı'nda 1516-1520 arasında da Mısır tğ, Seferlerinde bulundu. Istanbul'a dönünce Yeniçeri Ocağı'na alındı. I. Süleyman (Kanuni) döneminde 1521'de Belgrad, 1522'de Rodos Seferlerine katıldı, subaylığa yükseldi. 1526'da katıldığı Mohaç Seferiinden sonra zemberekçibaşı (başteknisyen) oldu. 1529'da Viyana, 1529-1532 arasında Almanya, 1532-1535 arasında da İrak, Bağdat ve Tebriz seferlerine katıldı. Bu son sefer sırasında Van Gölü'nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması üzerine kendisine haseki unvanı verildi. 1536'da Pulya (Puana) Seferlerine katıldı. 1538'de yer aldığı Kanbuğdan (Moldovya) seferi sırasında Prut Irmağı üstünde yaptığı bir jj köprüyle dikkatleri üstüne çekti. Bir yıl sonra Mimar Acem Ali'nin ölümü üzerine onun yerine sermimaran-ı hassa (saray başmimarı) oldu. Günümüzdeki Bayındırlık Bakanlığına eş düşen bu görevi ölümüne değin sürdürdü. Mimar Sinan, Osmanlı Imparatorluğunun en güçlü olduğu çağda yaşamıştır. I. Süleyman (Kanuni), II. Selim ve III. Murat olmak üzere üç padişah döneminde mirnarbaşılık etmiş, imparatorluğun gücünü simgeleyen mimarlık başyapıtbrının tasarbnıp uygubnmasında birinci derecede rol oynarnıştır. Çeşitli kaynaklara göre Sinan 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 okul ve darülkuna, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 7 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 köşk ve saray, 6 ambar ve mahzen, 48 hamam olmak üzere sayıbmayanbrb birlikte üç yüz eki aşkın yapıt meydana getirmiştir. 
 
 

 
Adınız  
Yorum Yap
 


ss Jan 29 2014 8:37PM
www.bilim-adami.com

çok açıklayıcı bilgiler var tşklrhasan Mar 4 2014 3:21PM
www.bilim-adami.com

mimar sinan tam bir mimarseher May 10 2014 4:59PM
www.bilim-adami.com

çok güzel şeyler var ¦¦ OOseher May 10 2014 4:59PM
www.bilim-adami.com

çok güzel şeyler var ¦¦ OOmuhammed isa Feb 10 2015 7:09PM
www.bilim-adami.com

güzel dersleri çabuk bitiriyoruzSanane Mar 7 2016 6:09PM
www.bilim-adami.com

Sitenin gelişmesi için yorumlarınızı esirgemeyin.Sanane Mar 7 2016 6:13PM
www.bilim-adami.com

Sitenin gelişmesi için yorumlarınızı esirgemeyin.But Mar 7 2016 6:42PM
www.bilim-adami.com

Sitenin gelişmesi için yorumlarınızı esirgemeyin.nbb n Oct 26 2016 4:45PM
www.bilim-adami.com

nmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnbvvvvvvvvvvhhhhhhhhvgccccdxfcvbnmSANANE Mar 9 2017 5:47PM
www.bilim-adami.com

Sitenin gelişmesi için yorumlarınızı esirgemeyin.